Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 50
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43348092: Adam Čerňanský
14216671: Anton Kalužník - Tesár
41079167: Anton Štrba
37430343: František Hodoň
44277059: Ivan Kubov
41079191: Ivan Pekný
41076974: Ján Jonek
40945014: Ján Kollár
43439870: Ján Macko
43410731: Ján Myšiak JM
37597019: Jozef Beňo- ELEKTROSERVIS
41566645: Jozef Hlubina
37743040: Jozef Honko
37433776: Jozef Kubík
41755715: Jozef Martinka
43412254: Jozef Rolinec
35290757: Jozefa Bielková - Zákazkové krajčírstvo
43676821: Juraj Ďalog
40581829: Juraj Husár
36319198: Kofola a.s.